Λέσχη Φίλων Στατιστικής - GrStats forum
BIOΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΣ στη Μονάδα Εφαρμογής Στατιστικής Μεθοδολογίας και Ανάλυσης Δεδομένων και στη Μονάδα Επιδημιολογίας Περιβάλλοντος του Εργαστηρίου Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής της Ιατρικής Σχολής Αθήνας Forumgrstats

Join the forum, it's quick and easy

Λέσχη Φίλων Στατιστικής - GrStats forum
BIOΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΣ στη Μονάδα Εφαρμογής Στατιστικής Μεθοδολογίας και Ανάλυσης Δεδομένων και στη Μονάδα Επιδημιολογίας Περιβάλλοντος του Εργαστηρίου Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής της Ιατρικής Σχολής Αθήνας Forumgrstats
Λέσχη Φίλων Στατιστικής - GrStats forum
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.
Για προβλήματα εγγραφής και άλλες πληροφορίες επικοινωνήστε με : grstats.forum@gmail.com ή grstats@stat-athens.aueb.gr

Go down
grstats
grstats
Posts : 931
Join date : 2009-10-21
http://stat-athens.aueb.gr/~grstats/

BIOΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΣ στη Μονάδα Εφαρμογής Στατιστικής Μεθοδολογίας και Ανάλυσης Δεδομένων και στη Μονάδα Επιδημιολογίας Περιβάλλοντος του Εργαστηρίου Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής της Ιατρικής Σχολής Αθήνας Empty BIOΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΣ στη Μονάδα Εφαρμογής Στατιστικής Μεθοδολογίας και Ανάλυσης Δεδομένων και στη Μονάδα Επιδημιολογίας Περιβάλλοντος του Εργαστηρίου Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής της Ιατρικής Σχολής Αθήνας

Wed 9 Jan 2013 - 9:38
Ειδικότητα: BIOΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΣ

Η Μονάδα Εφαρμογής Στατιστικής Μεθοδολογίας και Ανάλυσης Δεδομένων και η Μονάδα Επιδημιολογίας Περιβάλλοντος του Εργαστηρίου Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής της Ιατρικής Σχολής Αθήνας αναζητά 1 Βιοστατιστικό για συνεργασία πλήρους απασχόλησης για 8 μήνες, με πιθανή προοπτική ανανέωσης.

Αντικείμενο ενασχόλησης:
Στελέχωση χρηματοδοτούμενων ερευνητικών προγραμμάτων. Στα καθήκοντα συμπεριλαμβάνονται στατιστικές αναλύσεις, συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα περιβαντολλογικής επιδημιολογίας, συγγραφή επιστημονικών άρθρων και βελτίωση του υπάρχοντος γεωγραφικού υπόβαθρου για δήμους της ευρύτερης περιοχής της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης.


Απαραίτητα προσόντα:
1. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών αναγνωρισμένου ιδρύματος στη Βιοστατιστική ή τη Στατιστική, ή συναφές γνωστικό αντικείμενο
2. Τριετής τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία σε βιο-ιατρικές έρευνες, με προτίμηση σε ανάλυση χρονοσειρών
3. Πολύ καλή γνώση του στατιστικού λογισμικού R
4. Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας (επιπέδου Proficiency)
Επιθυμητά προσόντα:

1. Πολύ καλή γνώση του ArcGIS ή κάποιου άλλου GIS προγράμματος

2. Συμμετοχή και εμπειρία σε έρευνες επιδημιολογίας του Περιβάλλοντος

Η διάρκεια της σύμβασης έργου θα είναι οκτώ (Cool μήνες από την ημερομηνία έναρξης ισχύος αυτής, με προοπτικές ανανέωσης. Η ημερομηνία έναρξης της εργασίας θα είναι η 1/2/2013.

Αποστολή βιογραφικών σημειωμάτων θα γίνονται δεκτά έως και 5/1/2013, στην ηλεκτρονική διεύθυνση jpoliti@med.uoa.gr
Back to top
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum