Λέσχη Φίλων Στατιστικής - GrStats forum
Ερευνητής B (Ref. Code: RS-B), MobileMedia Forumgrstats

Join the forum, it's quick and easy

Λέσχη Φίλων Στατιστικής - GrStats forum
Ερευνητής B (Ref. Code: RS-B), MobileMedia Forumgrstats
Λέσχη Φίλων Στατιστικής - GrStats forum
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.
Για προβλήματα εγγραφής και άλλες πληροφορίες επικοινωνήστε με : grstats.forum@gmail.com ή grstats@stat-athens.aueb.gr

Go down
grstats
grstats
Posts : 934
Join date : 2009-10-21
http://stat-athens.aueb.gr/~grstats/

Ερευνητής B (Ref. Code: RS-B), MobileMedia Empty Ερευνητής B (Ref. Code: RS-B), MobileMedia

Thu 17 Oct 2013 - 16:30
Ερευνητής B (Ref. Code: RS-B)

H MobileMedia, μία από τις πρωτοπόρες εταιρείες στο χώρο του mobile marketing, αναζητά ερευνητές και τεχνικό για την κάλυψη των αναγκών του τομέα Έρευνας και Ανάπτυξης της εταιρείας. Η Mobile Media, πρωταγωνιστεί διεθνώς σε καμπάνιες επικοινωνίας και μάρκετινγκ μέσω κινητής τηλεφωνίας και είναι μία από τις εταιρείες που διαχρονικά διαμορφώνουν την ανάπτυξη των υπηρεσιών επικοινωνίας μέσα από το συγκεκριμένο κανάλι.

Στα πλαίσια του προγράμματος "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού" της Γ.Γ.Ε.Τ., η εταιρεία αναζητά τα ακόλουθα άτομα για τη στελέχωση του τμήματος Έρευνας & Ανάπτυξης:

Ερευνητής Β

Επίπεδο Σπουδών: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης με 5ετή Ερευνητική εμπειρία ή Διδακτορικό Δίπλωμα

Ειδικότητα: Στατιστική, Πληροφορική ή άλλες Μαθηματικές Επιστήμες (Μαθηματικά, Εφαρμοσμένα Μαθηματικά, Επιχειρησιακή  Έρευνα, Θεωρία Αποφάσεων, Επιστήμη του Μάρκετινγκ), επιθυμητή η εμπειρία σε μεθόδους Μηχανικής Μάθησης, προσομείωσεις, σχεδίαση και ανάλυση στατιστικών πειραμάτων.

Αντικείμενο Θέσης:

ανάπτυξη μεθόδων στατιστικής και μηχανικής μάθησης για την βελτιστοποίηση του περιεχομπενου interactive υπηρεσιών μάρκετινγκ
υπεύθυνος για την μελέτη υπάρχων μεθόδων, την προσαρμογή τους στα πλαίσια και στις ιδιαιτερότητες των interactive υπηρεσιών μάρκετινγκ, και την ανάπτυξη νέων μεθόδων
υπεύθυνος για την διεξαγωγή και ανάλυση υπολογιστικών και εμπειρικών τεστ των μεθόδων
υπεύθυνος για την σχειδίαση και ανάλυση στατιστικών πειραμάτων
Απαραίτητα προσόντα:

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης  με 5ετή Ερευνητική εμπειρία ή
Διδακτορικό Δίπλωμα
Δελτίο ανεργίας ΟΑΕΔ σε ισχύ (ή αποδεδειγμένα 6μηνη ανεργία σε περίπτωση μη δυνατότητας έκδοσης δελτίου ανεργίας λόγω επαγγέλματος)
Επιθυμητά προσόντα:

MATLAB
Εμπειρία σε μεθόδους μηχανικής μάθησης
Εμπειρία σε μεθόδους clustering/segmentation
Εμπειρία σε μαθηματικές (και μη) προσομειώσεις
Εμπειρία σε σχεδιασμό και ανάλυση στατιστικών πειραμάτων
Εμπειρία σε business analytics
Η παρούσα έρευνα έχει συγχρηματοδοτηθεί από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού” του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 – Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητών σε επιχειρήσεις»

Βιογραφικά τα οποία δεν πληρούν τα ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ, δεν θα εξεταστούν.

Αποστολή βιογραφικών (με αναγραφή του Ref. Code) στο: http://www.skywalker.gr/%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1/116566--%CE%95%CF%81%CE%B5%CF%85%CE%BD%CE%B7%CF%84%CE%AE%CF%82-%CE%92
Back to top
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum