Λέσχη Φίλων Στατιστικής - GrStats forum
Post-doctoral Researcher @ ΕΚΠΑ: «ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ - Meta-analysis of time-to-event end points» Forumgrstats

Join the forum, it's quick and easy

Λέσχη Φίλων Στατιστικής - GrStats forum
Post-doctoral Researcher @ ΕΚΠΑ: «ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ - Meta-analysis of time-to-event end points» Forumgrstats
Λέσχη Φίλων Στατιστικής - GrStats forum
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.
Για προβλήματα εγγραφής και άλλες πληροφορίες επικοινωνήστε με : grstats.forum@gmail.com ή grstats@stat-athens.aueb.gr

Go down
grstats
grstats
Posts : 931
Join date : 2009-10-21
http://stat-athens.aueb.gr/~grstats/

Post-doctoral Researcher @ ΕΚΠΑ: «ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ - Meta-analysis of time-to-event end points» Empty Post-doctoral Researcher @ ΕΚΠΑ: «ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ - Meta-analysis of time-to-event end points»

Fri 14 Mar 2014 - 15:07
ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ της ΠΡΑΞΗΣ: «ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ - Meta-analysis of time-to-event end points»

Για τις ανάγκες της Πράξης του Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο “ Meta-analysis of time-to-event end points” και ακρωνύμιο «MATTEEP» που εντάσσεται στην Δράση «Αριστεία ΙΙ» και υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (ΕΠΕΔΒΜ) του ΕΣΠΑ 2007-2013 με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Επίκουρο Καθηγητή Φώτιο Σιάννη, ζητείται 1 άτομο για την ερευνητική υποστήριξη του έργου. Η Πράξη έχει προϋπολογισμό €50.000 και θα συγχρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους. Η χρονική διάρκεια του φυσικού αντικειμένου του έργου είναι έως 31/7/2015. Η σύμβαση που θα υπογραφεί με το ΕΚΠΑ/ΕΛΚΕ θα είναι σύμβαση μίσθωσης έργου.

Περισσότερες πληροφορίες και φόρμες για αιτήσεις είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα http://www.elke.uoa.gr/proc_persons_details.aspx?id=943
Back to top
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum