Λέσχη Φίλων Στατιστικής - GrStats forum
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙ∆Α: ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟ ΕΛΛΙΠΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Forumgrstats

Join the forum, it's quick and easy

Λέσχη Φίλων Στατιστικής - GrStats forum
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙ∆Α: ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟ ΕΛΛΙΠΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Forumgrstats
Λέσχη Φίλων Στατιστικής - GrStats forum
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.
Για προβλήματα εγγραφής και άλλες πληροφορίες επικοινωνήστε με : grstats.forum@gmail.com ή grstats@stat-athens.aueb.gr

Go down
grstats
grstats
Posts : 882
Join date : 2009-10-21
http://stat-athens.aueb.gr/~grstats/

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙ∆Α: ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟ ΕΛΛΙΠΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Empty ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙ∆Α: ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟ ΕΛΛΙΠΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Thu 22 Oct 2015 - 23:09
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήµιον Αθηνών
ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΠΟΛΙΣ Αθήνα, Τ.Κ. 157 84

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙ∆Α

ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΥΠΟ ΕΛΛΙΠΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ


Τρίτη 27 Οκτωβρίου 2015
10 π.µ. – 3.30 µ.µ.
Αίθουσα Α11

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

10.00 π.µ.     Απόστολος Μπουρνέτας
Ουρές Αναµονής µε Στρατηγικούς Πελάτες:
Στρατηγικές Ισορροπίας Σε Μη Παρατηρήσιµα ∆ίκτυα Jackson

11.00 π.µ.     Αντώνης Οικονόµου
Στρατηγικές Ισορροπίας Σε Συστήµατα µε Μεικτή και Καθυστερηµένη  Πληροφόρηση

12.00 µ.µ.      Ηλιάνα Στεργίου
Στρατηγικές Ισορροπίας σε Παρατηρήσιµα Σειριακά ∆ίκτυα Ουρών

12.30 µ.µ.      Ελαφρό γεύµα

1.30 µ.µ.        Στέφανος Λεονάρδος
Ανταγωνισµός Cournot µε την Παρουσία Εξωτερικού Προµηθευτή κάτω από Περιορισµούς ∆υναµικότητας και Αβεβαιότητα Ζήτησης.

2.30 µ.µ.        Νίκος Παπαδάτος
Μεγιστοποίηση της Mέσης Tιµής του Εύρους ενός Πλήθους Εξαρτηµένων Τυχαίων Μεταβλητών µε ∆εδοµένους Μέσους και ∆ιασπορές

3.30 µ.µ.        Τέλος Ηµερίδας

Για δηλώσεις συμμετοχής παρακαλούμε στείλτε μήνυμα στο aburnetas@math.uoa.gr
Το έργο συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο) και από Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο του προγράµµατος «ΑΡΙΣΤΕΙΑ II» του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙ∆Α: ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟ ΕΛΛΙΠΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 33jr52h
Back to top
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum