Λέσχη Φίλων Στατιστικής - GrStats forum
ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ: Θέσεις Συμβασιούχων Διδασκόντων σύμφωνα με το Π.Δ. 407/1980 Forumgrstats

Join the forum, it's quick and easy

Λέσχη Φίλων Στατιστικής - GrStats forum
ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ: Θέσεις Συμβασιούχων Διδασκόντων σύμφωνα με το Π.Δ. 407/1980 Forumgrstats
Λέσχη Φίλων Στατιστικής - GrStats forum
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.
Για προβλήματα εγγραφής και άλλες πληροφορίες επικοινωνήστε με : grstats.forum@gmail.com ή grstats@stat-athens.aueb.gr

Go down
grstats
grstats
Posts : 931
Join date : 2009-10-21
http://stat-athens.aueb.gr/~grstats/

ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ: Θέσεις Συμβασιούχων Διδασκόντων σύμφωνα με το Π.Δ. 407/1980 Empty ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ: Θέσεις Συμβασιούχων Διδασκόντων σύμφωνα με το Π.Δ. 407/1980

Wed 13 Jul 2016 - 23:28
ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αριθμ.Πρωτ.: 4615


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Για θέσεις Συμβασιούχων Διδασκόντων σύμφωνα με το Π.Δ. 407/1980


Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ανακοινώνει ότι, προκειμένου να καλύψει διδακτικές ανάγκες του Τμήματος Στατιστικής της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας, ενδιαφέρεται να προσλάβει διδάσκοντες με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου βάσει των διατάξεων του άρθρου 5 του Π.Δ. 407/1980 (ΦΕΚ 112 Α΄), όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 28, παρ. 3 του Ν. 4386/2016, για τη διδασκαλία των κάτωθι μαθημάτων Χειμερινού Εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017:

- Γραμμική Άλγεβρα

- Εφαρμοσμένα Γραμμικά Μοντέλα

- Ανάλυση Διακύμανσης και Σχεδιασμός Πειραμάτων

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν στη Γραμματεία ή να αποστείλουν ταχυδρομικά: αίτηση, πλήρες βιογραφικό σημείωμα, αντίγραφα πτυχίων και αναγνώριση από ΔΟΑΤΑΠ (όπου απαιτείται), στη διεύθυνση: Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γραμματεία Τμήματος Στατιστικής, Πατησίων 76, Τ.Κ. 104 34
– Αθήνα, μέχρι την Τετάρτη 20 Ιουλίου 2016.

Οι αιτήσεις και τα βιογραφικά να αποσταλούν κ α ι σε ηλεκτρονική μορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας: pr os ec@ aueb. g r

Οι υποψήφιοι που τελικά θε επιλεγούν, θα πρέπει να προσκομίσουν επικυρωμένα αντίγραφα Πτυχίων και να συνάψουν σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του νόμου.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος: 2108203111-112-113.


Αθήνα, 8 Ιουλίου 2016

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Α. ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ


Η ανακοίνωση είναι διαθέσιμη σε μορφή αρχείου pdf στη διεύθυνση: http://www.stat-athens.aueb.gr/announ/1516/Prosklisi%20PD407_2016-17.pdf
Back to top
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum