Λέσχη Φίλων Στατιστικής - GrStats forum
Καθηγητής Εφαρμοσμένης Στατιστικής με έμφαση στη Διοίκηση Επιχειρήσεων στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (μέχρι 7-11-2016) Forumgrstats

Join the forum, it's quick and easy

Λέσχη Φίλων Στατιστικής - GrStats forum
Καθηγητής Εφαρμοσμένης Στατιστικής με έμφαση στη Διοίκηση Επιχειρήσεων στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (μέχρι 7-11-2016) Forumgrstats
Λέσχη Φίλων Στατιστικής - GrStats forum
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.
Για προβλήματα εγγραφής και άλλες πληροφορίες επικοινωνήστε με : grstats.forum@gmail.com ή grstats@stat-athens.aueb.gr

Go down
grstats
grstats
Posts : 931
Join date : 2009-10-21
http://stat-athens.aueb.gr/~grstats/

Καθηγητής Εφαρμοσμένης Στατιστικής με έμφαση στη Διοίκηση Επιχειρήσεων στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (μέχρι 7-11-2016) Empty Καθηγητής Εφαρμοσμένης Στατιστικής με έμφαση στη Διοίκηση Επιχειρήσεων στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (μέχρι 7-11-2016)

Thu 13 Oct 2016 - 17:24
Η Πρυτανεία του Πανεπιστημίου Μακεδονίας γνωστοποιεί ότι το ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ της ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ αποφάσισε την προκήρυξη μίας (1) θέσης Καθηγητή, ως εξής :

-Μία (1) θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ με γνωστικό αντικείμενο Εφαρμοσμένη Στατιστική με έμφαση στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 805/29-8-2016 τ. Γ΄ και αναρτήθηκε στο ηλεκτρονικό πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ με κωδικό 00001474379.

΄Οσοι έχουν τα νόμιμα προσόντα και ενδιαφέρονται για τις παραπάνω θέσεις καλούνται να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών, με έναρξη στις 8-9-2016 και λήξη στις 7-11-2016. Για την υποβολή της υποψηφιότητας οι ενδιαφερόμενοι εγγράφονται στο σύστημα ΑΠΕΛΛΑ και υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά, όπως αυτά περιγράφονται στο ανωτέρω ΦΕΚ προκήρυξης της θέσης. Πληροφορίες για τα δικαιολογητικά δίνονται από τη Γραμματεία του Τμήματος κατά τις ώρες 8:30 π.μ. έως 14:30 μ.μ. στα τηλέφωνα 2310 891-241 & 2310 891213 και 2310 891212, fax : 2310 891282.
Back to top
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum