Λέσχη Φίλων Στατιστικής - GrStats forum
Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού - ΕΚΠΑ - Γραμμικά Μοντέλα και Υπολογιστική Στατιστική Forumgrstats

Join the forum, it's quick and easy

Λέσχη Φίλων Στατιστικής - GrStats forum
Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού - ΕΚΠΑ - Γραμμικά Μοντέλα και Υπολογιστική Στατιστική Forumgrstats
Λέσχη Φίλων Στατιστικής - GrStats forum
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.
Για προβλήματα εγγραφής και άλλες πληροφορίες επικοινωνήστε με : grstats.forum@gmail.com ή grstats@stat-athens.aueb.gr

Go down
grstats
grstats
Posts : 931
Join date : 2009-10-21
http://stat-athens.aueb.gr/~grstats/

Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού - ΕΚΠΑ - Γραμμικά Μοντέλα και Υπολογιστική Στατιστική Empty Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού - ΕΚΠΑ - Γραμμικά Μοντέλα και Υπολογιστική Στατιστική

Mon 11 Jan 2021 - 11:26
Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών στο πλαίσιο υλοποίησης της
Πράξης με τίτλο: «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους
Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2020-2021 στο Εθνικό και Καποδιστριακό
Πανεπιστήμιο Αθηνών», προσκαλεί Νέους Επιστήμονες, κατόχους Διδακτορικού
Διπλώματος, να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας σε ένα από τα Επιστημονικά
Πεδία που έχουν οριστεί από τα Τμήματα του Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών. Διευκρινίζεται ότι κάθε ωφελούμενος οφείλει να
διδάξει όλα τα μαθήματα που έχουν οριστεί στο συγκεκριμένο Επιστημονικό
Πεδίο.

Μεταξύ των θέσεων αυτών υπάρχει και θέση για διδασκαλία 2 μαθημάτων
Στατιστικής για το Εαρινό Εξάμηνο 2020-2021 στο Μαθηματικό Τμήμα ως εξής:

Γραμμικά Μοντέλα (προπτυχιακό 4 ώρες την εβδομάδα): Έλεγχοι υποθέσεων,
Μη-παραμετρική συμπερασματολογία, Γραμμικό μοντέλο, Ανάλυση διασποράς

Υπολογιστική Στατιστική (μεταπτυχιακό, 4 ώρες την εβδομάδα) :
Υπολογιστικές μέθοδοι στην κλασσική στατιστική, Αλγόριθμοι Newton-Raphson,
Fisher-scoring και μέθοδοι αριθμητικής μεγιστοποίησης για εύρεση εκτιμητών
μέγιστης πιθανοφάνειας σε σύνθετα πολυπαραμετρικά προβλήματα. Εκτίμηση του
πίνακα συνδιακύμανσης παραμέτρων, Η μέθοδος Bootstrap. Εκτίμηση τυπικών
σφαλμάτων με Bootstrap. Παραμετρική και απαραμετρική Bootstrap. Εφαρμογή
Bootstrap στη γραμμική παλινδρόμηση. Η μέθοδος Jacknife. O αλγόριθμος ΕΜ.
Κατασκευή αλγορίθμων ΕΜ σε προβλήματα ελλειπών δεδομένων.

Η ημερομηνία λήξης υποβολής είναι η 29/1/2021. Για περισσότερες
πληροφορίες σχετικά με δικαιολογητικά κλπ., το πλήρες κείμενο της
προκήρυξης είναι αναρτημένο στον σύνδεσμο

http://www.elke.uoa.gr/proc_persons_details.aspx?id=4469

Για πληροφορίες επί της ύλης των μαθημάτων και για θέματα διδασκαλίας οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στα μέλη του Τομέα Στατιστικής και
Επιχειρησιακής Έρευνας του Τμήματος Μαθηματικών (βλ.
https://www.math.uoa.gr/anthropino_dynamiko/meli_dep/tomeas_statistikis_kai_epicheirisiakis_ereynas/
)


--
Antonis Economou
National and Kapodistrian University of Athens
Department of Mathematics
Section of Statistics and OR
Panepistemiopolis, Athens 15784
GREECE

e-mail : aec...@math.uoa.gr
webpage : http://scholar.uoa.gr/aeconom/home
tel (office) : +0030-210-7276351
fax : +0030-210-7276381
Orcid ID : https://orcid.org/0000-0002-7182-968X
Scopus ID : https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=7006124321
Google scholar: https://scholar.google.com/citations?user=kwA_FoAAAAAJ&hl=el
Back to top
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum