Λέσχη Φίλων Στατιστικής - GrStats forum
Σεμινάριο Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης, Πανεπιστήμιο Πειραιώς: "Μίξεις κατανομών µε φθίνοντα βάρη και εφαρμογές" Forumgrstats

Join the forum, it's quick and easy

Λέσχη Φίλων Στατιστικής - GrStats forum
Σεμινάριο Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης, Πανεπιστήμιο Πειραιώς: "Μίξεις κατανομών µε φθίνοντα βάρη και εφαρμογές" Forumgrstats
Λέσχη Φίλων Στατιστικής - GrStats forum
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.
Για προβλήματα εγγραφής και άλλες πληροφορίες επικοινωνήστε με : grstats.forum@gmail.com ή grstats@stat-athens.aueb.gr

Go down
sakis1980
sakis1980
Posts : 5
Join date : 2009-11-06

Σεμινάριο Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης, Πανεπιστήμιο Πειραιώς: "Μίξεις κατανομών µε φθίνοντα βάρη και εφαρμογές" Empty Σεμινάριο Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης, Πανεπιστήμιο Πειραιώς: "Μίξεις κατανομών µε φθίνοντα βάρη και εφαρμογές"

Wed 14 Dec 2022 - 16:46
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΣΧΟΛΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε στη διαδικτυακή ομιλία του Δρ. Χρίστου Μέρκατα, Μεταδιδακτορικού Ερευνητή στο Department of Electrical Engineering and Automation, Aalto University, Finland, η οποία θα διεξαχθεί την Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου, ώρα 18:00 μέσω της εφαρμογής MsTeams, με θέμα:

Μίξεις κατανομών µε φθίνοντα βάρη και εφαρμογές

Περίληψη: Τα τυχαία μέτρα πιθανότητας µε φθίνουσα δομή βαρών έχουν αποδειχθεί εξαιρετικά χρήσιμά στη µη παραμετρική Bayesian στατιστική για την κατασκευή μίξεων κατανομών µε άπειρες συνιστώσες. Η δομή αυτή των βαρών, σιωπηρά βοηθά στην αντιμετώπιση του πολυσυζητημένου προβλήματος εναλλαγής ετικετών (label switching problem) καθώς τα μεγαλύτερα βάρη αντιστοιχίζονται σε συστάδες µε περισσότερες παρατηρήσεις. Ενώ έως τώρα τα φθίνοντα βάρη κατασκευάζονται µέσω της αρνητικής διωνυµικής κατανομής ή της κατανομής Poisson, στην ομιλία αυτή θα συζητήσουμε µία γενική μεθοδολογία για την κατασκευή εκ των προτέρων κατανομών (priors) µε φθίνοντα βάρη χρησιμοποιώντας τυχαίες μεταβλητές οποιασδήποτε διακριτής κατανομής. Αρχικά θα γίνει μια σύντομη εισαγωγή στη µη παραμετρική στατιστική κατά Bayes και θα παρουσιαστεί η νέα εκ των προτέρων κατανομή και οι ιδιότητες της. Τέλος, θα μελετηθούν παραδείγματα εκτίμησης πυκνότητας μονοδιάστατων και πολυδιάστατων παρατηρήσεων που προέρχονται από μίξεις κατανομών και θα παρουσιαστούν εφαρμογές στο πρόβλημα ταυτοποίηση συστήματος.

Για να συνδεθείτε στη διαδικτυακή ομιλία επιλέγετε
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ac2b84132af2140dabd5355ea486de1a4%40thread.tacv2/1670397052287?context=%7b%22Tid%22%3a%22d9c8dee3-558b-483d-b502-d31fa0cb24de%22%2c%22Oid%22%3a%22845270c1-6fa1-493b-b3af-3ebabd95a79e%22%7d
Back to top
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum