Λέσχη Φίλων Στατιστικής - GrStats forum
Σεμινάριο Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης, Πανεπιστήμιο Πειραιώς: "Clustering multivariate data using finite mixture models" Forumgrstats

Join the forum, it's quick and easy

Λέσχη Φίλων Στατιστικής - GrStats forum
Σεμινάριο Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης, Πανεπιστήμιο Πειραιώς: "Clustering multivariate data using finite mixture models" Forumgrstats
Λέσχη Φίλων Στατιστικής - GrStats forum
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.
Για προβλήματα εγγραφής και άλλες πληροφορίες επικοινωνήστε με : grstats.forum@gmail.com ή grstats@stat-athens.aueb.gr

Go down
sakis1980
sakis1980
Posts : 5
Join date : 2009-11-06

Σεμινάριο Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης, Πανεπιστήμιο Πειραιώς: "Clustering multivariate data using finite mixture models" Empty Σεμινάριο Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης, Πανεπιστήμιο Πειραιώς: "Clustering multivariate data using finite mixture models"

Tue 10 Jan 2023 - 23:43
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΣΧΟΛΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε στη διαδικτυακή ομιλία του Παναγιώτη Παπασταμούλη, Επίκουρου Καθηγητή στο Τμήμα Στατιστικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, η οποία θα διεξαχθεί την Παρασκευή 13 Ιανουαρίου 2023, ώρα 18:00 μέσω της εφαρμογής MsTeams, με θέμα:

Clustering multivariate data using finite mixture models

Abstract: Clustering data is a fundamental task in various scientific disciplines. Under a model-based clustering point of view, finite mixture models serve as an all-purpose workhorse for attacking this problem. Despite their flexibility, the estimation of such models is not trivial and computational methods (frequentist or Bayesian) should be incorporated. However, certain computational and inferential difficulties arise, especially in the case of multivariate datasets. This talk will review recent advances on these issues using finite mixtures for clustering various types (e.g.: count or continuous or categorical) of multivariate datasets with an unknown number of latent groups.

Για να συνδεθείτε στη διαδικτυακή ομιλία επιλέγετε
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ac2b84132af2140dabd5355ea486de1a4%40thread.tacv2/1672951775466?context=%7b%22Tid%22%3a%22d9c8dee3-558b-483d-b502-d31fa0cb24de%22%2c%22Oid%22%3a%22845270c1-6fa1-493b-b3af-3ebabd95a79e%22%7d
Back to top
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum