Λέσχη Φίλων Στατιστικής - GrStats forum
Προκήρυξη ΕΣΠΑ για διδάσκοντα Στατιστικής στο Τμήμα Μαθηματικών ΕΚΠΑ - Εαρινό 2020-21 Forumgrstats

Join the forum, it's quick and easy

Λέσχη Φίλων Στατιστικής - GrStats forum
Προκήρυξη ΕΣΠΑ για διδάσκοντα Στατιστικής στο Τμήμα Μαθηματικών ΕΚΠΑ - Εαρινό 2020-21 Forumgrstats
Λέσχη Φίλων Στατιστικής - GrStats forum
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.
Για προβλήματα εγγραφής και άλλες πληροφορίες επικοινωνήστε με : grstats.forum@gmail.com ή grstats@stat-athens.aueb.gr

Go down
avatar
Αντώνης Οικονόμου
Posts : 3
Join date : 2018-02-09

Προκήρυξη ΕΣΠΑ για διδάσκοντα Στατιστικής στο Τμήμα Μαθηματικών ΕΚΠΑ - Εαρινό 2020-21 Empty Προκήρυξη ΕΣΠΑ για διδάσκοντα Στατιστικής στο Τμήμα Μαθηματικών ΕΚΠΑ - Εαρινό 2020-21

Sun 10 Jan 2021 - 20:50
Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών – Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με τίτλο: «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2020-2021 στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5064859 , του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (αρ. πρωτ. 1504/18-3-2019, κωδ. ΕΔΒΜ96), η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και Εθνικούς Πόρους), προσκαλεί
Νέους Επιστήμονες, κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος, να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας σε ένα (1) μόνο από τα Επιστημονικά Πεδία που έχουν οριστεί από τα Τμήματα του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, καθώς επιτρέπεται μόνο μία πρόταση διδασκαλίας ανά διδάσκοντα για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021. Διευκρινίζεται ότι κάθε ωφελούμενος οφείλει να διδάξει όλα τα μαθήματα που έχουν οριστεί στο συγκεκριμένο Επιστημονικό Πεδίο.

Μεταξύ των θέσεων αυτών υπάρχει και θέση για διδασκαλία 2 μαθημάτων Στατιστικής για το Εαρινό Εξάμηνο 2020-2021 στο Μαθηματικό Τμήμα ως εξής:

Γραμμικά Μοντέλα (προπτυχιακό 4 ώρες την εβδομάδα): Έλεγχοι υποθέσεων, Μη-παραμετρική συμπερασματολογία, Γραμμικό μοντέλ, Ανάλυση διασποράς

Υπολογιστική Στατιστική (μεταπτυχιακό, 4 ώρες την εβδομάδα) : Υπολογιστικές μέθοδοι στην κλασσική στατιστική, Αλγόριθμοι Newton-Raphson, Fisher-scoring και μέθοδοι αριθμητικής μεγιστοποίησης για εύρεση εκτιμητών μέγιστης πιθανοφάνειας σε σύνθετα πολυπαραμετρικά προβλήματα. Εκτίμηση του πίνακα συνδιακύμανσης παραμέτρων, Η μέθοδος Bootstrap. Εκτίμηση τυπικών σφαλμάτων με Bootstrap. Παραμετρική και απαραμετρική Bootstrap. Εφαρμογή Bootstrap στη γραμμική παλινδρόμηση. Η μέθοδος Jacknife. O αλγόριθμος ΕΜ. Κατασκευή αλγορίθμων ΕΜ σε προβλήματα ελλειπών δεδομένων.

Η ημερομηνία λήξης υποβολής είναι η 29/1/2021. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με δικαιολογητικά κλπ., το πλήρες κείμενο της προκήρυξης είναι αναρτημένο στον σύνδεσμο http://www.elke.uoa.gr/proc_persons_details.aspx?id=4469

Για πληροφορίες επί της ύλης των μαθημάτων και για θέματα διδασκαλίας οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στα μέλη του Τομέα Στατιστικής και Επιχειρησιακής Έρευνας του Τμήματος Μαθηματικών (βλ. https://www.math.uoa.gr/anthropino_dynamiko/meli_dep/tomeas_statistikis_kai_epicheirisiakis_ereynas/ )
Back to top
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum