Λέσχη Φίλων Στατιστικής - GrStats forum
AUEB Stats Seminars 11/11/2022: Ασθενείς Ροές σε Ακολουθίες Δίτιμων Δοκιμών: Κατανομές και Εφαρμογές Forumgrstats

Join the forum, it's quick and easy

Λέσχη Φίλων Στατιστικής - GrStats forum
AUEB Stats Seminars 11/11/2022: Ασθενείς Ροές σε Ακολουθίες Δίτιμων Δοκιμών: Κατανομές και Εφαρμογές Forumgrstats
Λέσχη Φίλων Στατιστικής - GrStats forum
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.
Για προβλήματα εγγραφής και άλλες πληροφορίες επικοινωνήστε με : grstats.forum@gmail.com ή grstats@stat-athens.aueb.gr

Go down
avatar
nora
Posts : 2
Join date : 2022-11-05

AUEB Stats Seminars 11/11/2022: Ασθενείς Ροές σε Ακολουθίες Δίτιμων Δοκιμών: Κατανομές και Εφαρμογές Empty AUEB Stats Seminars 11/11/2022: Ασθενείς Ροές σε Ακολουθίες Δίτιμων Δοκιμών: Κατανομές και Εφαρμογές

Tue 8 Nov 2022 - 22:20
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11/11/2022
13:00

ΑΙΘΟΥΣΑ T105, ΝΕΟ ΚΤΙΡΙΟ ΟΠΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Οι κατανομές σχετιζόμενες με ροές (runs) επιτυχιών σε ακολουθίες δίτιμων δοκιμών έχουν μελετηθεί εκτεταμένα στη βιβλιογραφία λόγω της ευρείας εφαρμοσιμότητας τους σε πληθώρα ερευνητικών περιοχών. Καθώς η πολυπλοκότητα των υπό μελέτη προβλημάτων αυξάνεται, καθίσταται αναγκαία η εισαγωγή και μελέτη γενικευμένων ροών. Μία πρώτη κατηγορία γενικευμένων ροών, που έχουν επίσης μελετηθεί εκτεταμένα, είναι οι σαρώσεις (scans). Πρόσφατα, έχει εισαχθεί μια δεύτερη κατηγορία γενικευμένων ροών, οι ασθενείς ροές (Dafnis and Makri (2022a, 2022b)). Στην παρούσα ομιλία θα παρουσιαστούν αποτελέσματα σχετικά με τις κατανομές ασθενών ροών και νέα μεθοδολογικά εργαλεία που έχουν καταστήσει εφικτή την εξαγωγή των αποτελεσμάτων αυτών. Τέλος, θα περιγραφούν εφαρμογές των νέων αποτελεσμάτων. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στο στατιστικό έλεγχο ποιότητας, όπου η νέα θεωρία που έχει αναπτυχθεί οδηγεί σε βελτιωμένα διαγράμματα ελέγχου.
Weak Runs in Sequences of Binary Trials: Distributions and ApplicationsFRIDAY 11/11/2022
13:00

ROOM T105, NEW AUEB BUILDING

ABSTRACT

The distributions associated with success runs in sequences of binary trials have been extensively, bibliographically, processed, due to their wide applicability, in numerous research areas. However, as the complexity of the research problems in question increases, the assessment of generalized runs becomes more and more of vital importance. One of the main categories of exhaustively studied generalized runs, is scans, with another recent addition being weak runs (Dafnis and Makri (2022a, 2022b)). In our presentation, we will be focusing on the demonstration of our results, with respect to the distributions of weak runs, as well as, on the latest methodological tools, through which, such results might be extracted. Last, but not least, we will be providing you with instances, from the industry world, in which these results are being applied, with special emphasis placed on Statistical Quality Control, where, the development of this very new theory leads to improved control charts.


Dafnis, S. D., Makri F. S. (2022a). Weak runs in sequences of binary trials. Metrika, 85(5), 573-603.
Dafnis, S. D., Makri F. S. (2022b). Distributions related to weak runs with a minimum and a maximum number of successes: A unified approach. Submitted for publication.
Dafnis, S. D., Perdikis T., Papadopoulos G. K. (2022). Improved chi-square control charts with weak runs rules. Submitted for publication.
Back to top
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum