Λέσχη Φίλων Στατιστικής - GrStats forum
MSc in Statistics and Operational Research, University of Athens, Dep. of Mathematics. Forumgrstats

Join the forum, it's quick and easy

Λέσχη Φίλων Στατιστικής - GrStats forum
MSc in Statistics and Operational Research, University of Athens, Dep. of Mathematics. Forumgrstats
Λέσχη Φίλων Στατιστικής - GrStats forum
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.
Για προβλήματα εγγραφής και άλλες πληροφορίες επικοινωνήστε με : grstats.forum@gmail.com ή grstats@stat-athens.aueb.gr

Go down
paterask
paterask
Posts : 365
Join date : 2009-10-17
Location : Utrecht, The Netherlands
https://kpateras.eu

MSc in Statistics and Operational Research, University of Athens, Dep. of Mathematics. Empty MSc in Statistics and Operational Research, University of Athens, Dep. of Mathematics.

Sun 25 Oct 2009 - 19:10
Μεταπτυχιακές Σπουδές

Το Τμήμα Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (Π.Ι) συνεχίζει να λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2006-2007 το αναμορφωμένο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ) το οποίο εγκρίθηκε με την Υπουργική Απόφαση αριθμ. 103282/87 (ΦΕΚ 1788/8-12-06 τ.Β). Το Πρόγραμμα οδηγεί στη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε) στις παρακάτω κατευθύνσεις (ειδικεύσεις) σπουδών:

* Μαθηματικά (Ανάλυση - Άλγεβρα - Γεωμετρία).
* Στατιστική κα Επιχειρησιακή Έρευνα.
* Εφαρμοσμένα Μαθηματικά και Μηχανική.
* Υπολογιστικά Μαθηματικά κα Πληροφορική.

Το Πρόγραμμα απονέμει επίσης Διδακτορικό Δίπλωμα (Δ.Δ) στα Μαθηματικά.

Αντικείμενο του Π.Μ.Σ είναι οι Μαθηματικές Επιστήμες, όπως αυτές αναπτύσσονται και εξελίσσονται στη σύγχρονη εποχή, με τους διαφόρους κλάδους και τις επιμέρους ειδι-κεύσεις τους. Σκοποί του Π.Μ.Σ είναι: α) Η παραγωγή γνώσης και η ανάπτυξη της έρευνας και των εφαρμογών με την παροχή εξειδικευμένων γνώσεων σε όλους τους κλάδους των Μαθηματικών Επιστημών, ώστε οι κάτοχοι του απονεμόμενου Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε) να έχουν αυξημένες ικανότητες εφαρμογής της Μαθηματικής Θεωρίας και πρόσθετα προσόντα διδασκαλίας των Μαθηματικών στην εκπαίδευση, β) Η δημιουργία ερευνητών κατόχων Διδακτορικού Διπλώματος (Δ.Δ) ικανών να συνεισφέρουν στις αναπτυ-ξιακές ανάγκες της χώρας, στην προώθηση της έρευνας στα Μαθηματικά και να στελεχώσουν τα ιδρύματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και τα ερευνητικά κέντρα.
Back to top
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum