Λέσχη Φίλων Στατιστικής - GrStats forum
ΠΑΡΑΤΑΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 2011 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Forumgrstats

Join the forum, it's quick and easy

Λέσχη Φίλων Στατιστικής - GrStats forum
ΠΑΡΑΤΑΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 2011 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Forumgrstats
Λέσχη Φίλων Στατιστικής - GrStats forum
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.
Για προβλήματα εγγραφής και άλλες πληροφορίες επικοινωνήστε με : grstats.forum@gmail.com ή grstats@stat-athens.aueb.gr

Go down
grstats
grstats
Posts : 931
Join date : 2009-10-21
http://stat-athens.aueb.gr/~grstats/

ΠΑΡΑΤΑΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 2011 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Empty ΠΑΡΑΤΑΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 2011 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Sat 3 Sep 2011 - 16:12
Πληροφορίες http://stat.unipi.gr/mefast/index.php?option=com_content&view=article&id=363%3A-2011&catid=47%3A2009-02-11-12-59-32&Itemid=132

Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Π Ε Ι Ρ Α Ι Ω Σ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ
«ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ»


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ ) στην «Εφαρμοσμένη Στατιστική» του Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς ανακοινώνει την έναρξη της 11ης σειράς Μεταπτυχιακών σπουδών. Το Π.Μ.Σ οδηγεί σε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε) στην Εφαρμοσμένη Στατιστική ενώ για τους φοιτητές του υπάρχει η δυνατότητα περαιτέρω ειδίκευσης με επιλογή μιας ή περισσοτέρων από τις παρακάτω κατευθύνσεις

Βιοστατιστική (Biostatistics)
Στατιστικές μέθοδοι στα Xρηματοοικονομικά (Statistical methods in Finance)
Στατιστικός Έλεγχος Ποιότητας (Statistical Quality Control)
Κοινωνική Στατιστική (Social Statistics)
Στατιστικές μέθοδοι στον Επιχειρηματικό Σχεδιασμό (Statistical methods in Business Planning- Business Analytics)
Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απόκτηση Μ.Δ.Ε είναι τρία (3) διδακτικά εξάμηνα.
Η επιλογή των φοιτητών που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον θα γίνει με συνεκτίμηση του βαθμού πτυχίου, της βαθμολογίας σε σχετικά προπτυχιακά μαθήματα, συστατικών επιστολών, τυχόν διπλωματικών εργασιών ή και επιστημονικών δημοσιεύσεων σε θέματα σχετικά με το Π.Μ.Σ και της βαθμολογίας σε προσωπική συνέντευξη. Υπάρχει η δυνατότητα εισαγωγής και μετά από συμμετοχή σε εξετάσεις (με καθορισμένη ύλη προπτυχιακού επιπέδου) σε μαθήματα σχετικά με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ.
Στο Π.Μ.Σ γίνονται δεκτοί, εφόσον πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την επιτυχή παρακολούθηση των μαθημάτων, πτυχιούχοι τμημάτων

Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης, Στατιστικής και Αναλογιστικών-Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών, Στατιστικής
Μαθηματικών, Εφαρμοσμένων Μαθηματικών, Πληροφορικής
Οικονομικών και Χρηματοοικονομικών Επιστημών
Κοινωνικών Επιστημών
Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
και άλλων τμημάτων με συναφή γνωστικά αντικείμενα των Α.Ε.Ι της ημεδαπής ή αντίστοιχων τμημάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι αντίστοιχων τμημάτων των Τ.Ε.Ι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 2327/95. Οι υποψήφιοι μπορούν να είναι πτυχιούχοι των προαναφερθέντων τμημάτων ή τελειόφοιτοι οι οποίοι με το πέρας της εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου 2011 θα έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τις σπουδές τους και θα έχουν προσκομίσει σχετική βεβαίωση προ της έναρξης μαθημάτων για το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα πρέπει να καταθέσουν εμπρόθεσμα οι υποψήφιοι είναι:

Έντυπη αίτηση που δίνεται από τη γραμματεία του Τμήματος ή λαμβάνεται από την ιστοσελίδα του ΠΜΣ (εδώ)
Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου (εφόσον είναι ήδη πτυχιούχοι)
Επικυρωμένο πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας
Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
Δύο στατιστικές επιστολές, κατά προτίμηση από μέλη Δ.Ε.Π.
Αποδεικτικό γνώσης της Αγγλικής γλώσσας. Σε αντίθετη περίπτωση, ο υποψήφιος μπορεί να προσέλθει σε σχετικές εξετάσεις που διενεργούνται με ευθύνη του τμήματος.
Επιστημονικές δημοσιεύσεις, διακρίσεις και αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (εάν υπάρχουν).
Αναλυτική έκθεση για τα επιστημονικά και επαγγελματικά ενδιαφέροντα και τους λόγους για τους οποίους ενδιαφέρονται για μεταπτυχιακές/διδακτορικές Σπουδές.
Για την παρακολούθηση του Π.Μ.Σ προβλέπεται η καταβολή διδάκτρων. Οι αιτήσεις των υποψηφίων θα γίνονται δεκτές από τη Γραμματεία του Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς (1oς όροφος), Καραολή και Δημητρίου 80, Πειραιάς 18534 (τηλ. επικοινωνίας 4142005, 4142307, 4142083, 4142085, 4142222) από 22 Αυγούστου 2011 μέχρι 5 Σεπτεμβρίου 2011 9 Σεπτεμβρίου 2011 (σφραγίδα ταχυδρομείου).
Περισσότερες πληροφορίες για το ΠΜΣ και έντυπα των αιτήσεων υποβολής υποψηφιότητας σε ηλεκτρονική μορφή υπάρχουν στη σελίδα http://stat.unipi.gr/mefast
Back to top
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum