Λέσχη Φίλων Στατιστικής - GrStats forum
Μία θέση ερευνητή/τριας Γ΄ βαθμίδας ή Ειδικού Λειτουργικού Επιστήμονα Γ΄ βαθμίδας στο γνωστικό αντικείμενο «Εξόρυξη και ανάλυση κοινωνικών δεδομένων». Forumgrstats

Join the forum, it's quick and easy

Λέσχη Φίλων Στατιστικής - GrStats forum
Μία θέση ερευνητή/τριας Γ΄ βαθμίδας ή Ειδικού Λειτουργικού Επιστήμονα Γ΄ βαθμίδας στο γνωστικό αντικείμενο «Εξόρυξη και ανάλυση κοινωνικών δεδομένων». Forumgrstats
Λέσχη Φίλων Στατιστικής - GrStats forum
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.
Για προβλήματα εγγραφής και άλλες πληροφορίες επικοινωνήστε με : grstats.forum@gmail.com ή grstats@stat-athens.aueb.gr

Go down
avatar
alinardis
Posts : 1
Join date : 2018-12-05

Μία θέση ερευνητή/τριας Γ΄ βαθμίδας ή Ειδικού Λειτουργικού Επιστήμονα Γ΄ βαθμίδας στο γνωστικό αντικείμενο «Εξόρυξη και ανάλυση κοινωνικών δεδομένων». Empty Μία θέση ερευνητή/τριας Γ΄ βαθμίδας ή Ειδικού Λειτουργικού Επιστήμονα Γ΄ βαθμίδας στο γνωστικό αντικείμενο «Εξόρυξη και ανάλυση κοινωνικών δεδομένων».

Thu 6 Dec 2018 - 9:31
Μία θέση ερευνητή/τριας Γ΄ βαθμίδας ή Ειδικού Λειτουργικού Επιστήμονα Γ΄ βαθμίδας στο γνωστικό αντικείμενο «Εξόρυξη και ανάλυση κοινωνικών δεδομένων».


Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών - ΕΚΚΕ

Στο πλαίσιο της υποστήριξης των ερευνητικών υποδομών και της ανάπτυξης των ερευνητικών δραστηριοτήτων του ΕΚΚΕ προκηρύσσεται μία θέση ερευνητή Γ΄ βαθμίδας ή Ειδικού Λειτουργικού Επιστήμονα Γ΄ βαθμίδας στο γνωστικό αντικείμενο «Εξόρυξη και ανάλυση κοινωνικών δεδομένων». Οι υποψήφιοι/ες πρέπει κατ’ ελάχιστον, να διαθέτουν: α) πτυχίο στην πληροφορική ή τη στατιστική ή τα μαθηματικά ή/και τα εφαρμοσμένα μαθηματικά, β) αναλόγως των κατωτέρω ειδικώς αναφερομένων προσόντων, μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών ή διδακτορικό δίπλωμα στις επιστήμες της πληροφορικής ή στις κοινωνικές ή στις θετικές επιστήμες, ή συνδυασμό αυτών, καθώς και γ) τεκμηριωμένη ερευνητική εμπειρία και δεξιότητες σε ένα ή και περισσότερα από τα ακόλουθα πεδία με έμφαση στα κοινωνικά δεδομένα, χρησιμοποιώντας προηγμένες μεθόδους υπολογιστικής τεχνολογίας: Α) Διαχείριση και ανάλυση μεγάλου όγκου δεδομένων, Β) Γλωσσική τεχνολογία και επεξεργασία φυσικής γλώσσας Γ) Ανάλυση
κοινωνικών δικτύων, Δ) Μηχανική εκμάθηση (Machine Learning), Ε) Προηγμένη στατιστική ανάλυση κοινωνικών δεδομένων και δεδομένων προερχόμενων από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media).

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν μέχρι και την Παρασκευή 21-12-2018 στο Τμήμα Προσωπικού της Διεύθυνσης Διοικητικού του ΕΚΚΕ, 8ος όροφος, Κρατίνου 9 & Αθηνάς, 10552 Αθήνα, Τ.Θ. 3236, τα παρακάτω:


  • ΑΙΤΗΣΗ, η οποία θα συνοδεύεται από φωτοαντίγραφα των τίτλων σπουδών και των τυχόν πιστοποιητικών προϋπηρεσίας και εξειδίκευσης
  • ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ (σε 1 πρωτότυπο και 5 ηλεκτρονικά αρχεία σε οποιοδήποτε κατάλληλο μέσο ηλεκτρονικής αποθήκευσης)
  • ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (σε 1 πρωτότυπο και 5 ηλεκτρονικά αρχεία σε οποιοδήποτε κατάλληλο μέσο ηλεκτρονικής αποθήκευσης)
  • ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ (σε 1 αντίτυπο και 5 ηλεκτρονικά αρχεία σε οποιοδήποτε κατάλληλο μέσο ηλεκτρονικής αποθήκευσης).


Η υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών, μπορεί να γίνει και ταχυδρομικά στην ανωτέρω διεύθυνση, με ημερομηνία αποστολής μέχρι και την 21η /12/2018. Πληροφορίες παρέχονται στα τηλ. 210-7491636 κ. Αθηνά Γυπαράκη και 210-7491678 κ.
Ειρήνη Κοσμά.


Για περισσότερα μεταβείτε στον ιστότοπο του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών --> Ανακοινώσεις
Back to top
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum