Λέσχη Φίλων Στατιστικής - GrStats forum
 “ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑ ΙΙ – Μεθοδολογία και πρακτική εφαρμογή στο νέο πλαίσιο λειτουργίας ασφαλιστικών επιχειρήσεων” 26 - 30 Αυγούστου 2016, Πανεπιστήμιο Πειραιώς Forumgrstats

Join the forum, it's quick and easy

Λέσχη Φίλων Στατιστικής - GrStats forum
 “ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑ ΙΙ – Μεθοδολογία και πρακτική εφαρμογή στο νέο πλαίσιο λειτουργίας ασφαλιστικών επιχειρήσεων” 26 - 30 Αυγούστου 2016, Πανεπιστήμιο Πειραιώς Forumgrstats
Λέσχη Φίλων Στατιστικής - GrStats forum
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.
Για προβλήματα εγγραφής και άλλες πληροφορίες επικοινωνήστε με : grstats.forum@gmail.com ή grstats@stat-athens.aueb.gr

Go down
grstats
grstats
Posts : 882
Join date : 2009-10-21
http://stat-athens.aueb.gr/~grstats/

 “ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑ ΙΙ – Μεθοδολογία και πρακτική εφαρμογή στο νέο πλαίσιο λειτουργίας ασφαλιστικών επιχειρήσεων” 26 - 30 Αυγούστου 2016, Πανεπιστήμιο Πειραιώς Empty “ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑ ΙΙ – Μεθοδολογία και πρακτική εφαρμογή στο νέο πλαίσιο λειτουργίας ασφαλιστικών επιχειρήσεων” 26 - 30 Αυγούστου 2016, Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Tue 28 Jun 2016 - 15:41
 “ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑ ΙΙ – Μεθοδολογία και πρακτική εφαρμογή στο νέο πλαίσιο λειτουργίας ασφαλιστικών επιχειρήσεων” 26 - 30 Αυγούστου 2016, Πανεπιστήμιο Πειραιώς 2ywj0qq

Το Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης και το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνου» του Πανεπιστημίου Πειραιώς διοργανώνουν Θερινό Σχολείο με θέμα:

“ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑ ΙΙ – Μεθοδολογία και πρακτική εφαρμογή
στο νέο πλαίσιο λειτουργίας ασφαλιστικών επιχειρήσεων”
26 - 30 Αυγούστου 2016, Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Σκοπός και αντικείμενο του Θερινού Σχολείου
Στόχος του Θερινού Σχολείου είναι η επιμόρφωση όσων εργάζονται, ή επιθυμούν να εργαστούν, στον ασφαλιστικό χώρο για το νέο θεσμικό πλαίσιο με την ονομασία Φερεγγυότητα ΙΙ  (Solvency II) (οδηγία 2009/138/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2014/51/ΕΕ (Omnibus II) που ρυθμίζει από την 1η Ιανουαρίου 2016 τη χρηματοοικονομική λειτουργία των ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τον Ενιαίο Οικονομικό Χώρο.
Στο Θερινό Σχολείο θα παρουσιαστούν, από στελέχη της ασφαλιστικής αγοράς (αναλογιστές κ.α.) με εμπειρία τόσο στο θεωρητικό πλαίσιο όσο και στην υλοποίησή του, οι νέοι κανόνες εταιρικής διακυβέρνησης και διαχείρισης κινδύνων, οι οποίοι προβλέπονται από το νέο θεσμικό πλαίσιο.
Εκτός από το θεωρητικό πλαίσιο, το οποίο θα παρουσιαστεί διεξοδικά, στις παρουσιάσεις που θα γίνουν θα δοθούν αναλυτικά, μέσω παραδειγμάτων (case studies) διάφοροι υπολογισμοί που απαιτούνται κατά την εφαρμογή του πλαισίου, όπως  οι υπολογισμοί των Αποθεμάτων Βέλτιστης Εκτίμησης και των Κεφαλαιακών Απαιτήσεων για μια Ασφαλιστική  Εταιρεία.

Προθεσμία υποβολής συμμετοχών έως 15/7/2016

Πληροφορίες:
Ιστοσελίδα:  http://stat.unipi.gr/solvency2
Email: solvency2@unipi.gr
Τηλ: 210 4142005, κυρία Γεωργία Τζιβρά
Back to top
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum